ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม

166 หมู่ 2 ถนนวังปลาป้อม ตำบลวังปลาป้อม 
อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 
โทรศัพท์: 0-4210-9991 

อีเมล์: admin@wungplapom.go.th 


ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม (อบต.วังปลาป้อม)
หัวข้อ
ชื่อ-สกุล ผู้ส่ง
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
รายละเอียด
ตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัติ